Privacyverklaring

Inleiding

Robuustesauna.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Robuustesauna.nl houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Robuustesauna.nl, Hamelandweg 11, 7251 JZ, Vorden, Nederland. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

Robuustesauna.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten, diensten en ontwikkelingen van Robuustesauna.nl op de hoogte te houden. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

 

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten, diensten en ontwikkelingen van Robuuste Sauna.nl. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Robuustesauna.nl Deze bedrijven worden door Robuustesauna.nl zorgvuldig geselecteerd.

 

Afmelden

Robuustesauna.nl houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Robuustesauna.nl geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@robuustesauna.nl.

 

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Robuustesauna.nl over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan info@robuustesauna.nl of Robuustesauna.nl, Hamelandweg 11, 7251 JZ, Vorden, Nederland. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Robuustesauna.nl met uw gegevens omgaat.

× Hoe kunnen wij u helpen?